3+
0

Anamnéza

anamnéza
     Diagnostikování problémů.

Pod slovem anamnéza pacienta si představíme něco, co by mělo předcházet určení choroby nebo předepsání lékařského přípravku. V našem případě jde o kontaktní čočky.

Pokud tedy navštívíte aplikační středisko, anamnéza bude představovat úvodní rozhovor oftalmologa s pacientem. Pacient popíše všechny své zdravotní problémy, potřeby a zkrátka všechno co je potřeba k hladkému průběhu aplikace.

Druhy anamnézy:

 • rodinná anamnéza – jaká jsou dědičná onemocnění v rodině?
  Rodinná anamnéza je nesmírně důležitá, neboť existuje vysoké procento dědičnosti některých očních chorob.

 • osobní anamnéza – jaké užíváte léky, máte na něco alergii?
  Některé léky mohou nepříznivě ovlivňovat slzný film. Alergie může nošení kontaktních čoček znepříjemnit.

 • oční anamnéza – úrazy a prodělané choroby očí, již jste nosili kontaktní čočky?
  Oční lékař potřebuje znát, zdali jste již měli s očima nějaké problémy či jaké jste dosud využívali oční pomůcky.

 • pracovní a sociální anamnéza – v jakém prostředí a podmínkách se pohybujete?
  Pohybujete se v prašném či zakouřeném prostředí? Nebo celý den pracujete na počítači? Všechny tyto faktory jsou pro správný výběr čoček důležité.


A B C D E F G H I K M O P R S T U Z