3+
0

Anorganické usazeniny

kontaminace oka Acanthamoebou
     Usazeniny viditelné na čočce.

Nahromaděním látek z roztoků nebo ze znečištěného ovzduší vznikají na čočce anorganické usazeniny. Nejtypičtější jsou usazeniny z prachu, což můžou být částečky kovu, jako například nahromaděná měď.

Všeobecně jakákoliv usazenina na kontaktní čočce způsobí při jejím nošení nepohodlí. Navíc může nositel na čočce pozorovat skvrny, které mu ostré vidění stěžují.

 A B C D E F G H I K M O P R S T U Z