3+
0
0

Astigmatismus

Astigmatismus patří mezi oční vady. Jedná se o nepravidelné zakřivení rohovky, kdy paprsky nedopadají na sítnici rovnoměrně. V důsledku toho může být vidění rozostřené až dvojité. Astigmatismus můžeme korigovat nejen brýlemi, ale i torickými kontaktními čočkami.

Co ho způsobuje?

jak vypadá astigmatismus
     Vidění astigmatika.

Astigmatismus se u lidí často vyskytuje v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Povrch rohovky není zakulacený, ale oválný. Tento tvar můžeme přirovnat k ragbyovému míči. Při normálním zakřivení rohovky by se měly paprsky promítat pouze do jednoho ohniska na sítnici. Astigmatismus však způsobuje, že paprsky světla procházejí oválným tvarem oka různými směry ve svislém a vodorovném směru. Poté se spojí a promítnou do dvou ohnisek na sítnici. To způsobí rozmazané až dvojité vidění.

Lze astigmatismus léčit?

V současnosti lze astigmatismus léčit operacemi. Nejvhodnější variantou jsou však torické kontaktní čočky. Tyto speciální kontaktní čočky zabezpečí správný lom světla na rohovku a díky tomu opět ostře uvidíte.

Pokud si chcete torické kontaktní čočky pořídit, musíte znát několik dalších informací o svém oku. Tyto speciální čočky musí být totiž přesně orientované, a tak je důležité znát cylindr a osu, které čočka koriguje.

Jak zjistím, jestli mám astigmatisus?

Velmi nízký astigmatismus nemusí být na první pohled patrný. Avšak i jeho korekce může kvalitu vašeho vidění značně ovlivnit.
Astigmatismus se testuje pomocí kruhu nebo půlkruhu. Ty jsou opatřeny rovnými pruhy nakloněnými v několika osách od středu. Jestliže pacient vidí některé čáry rozmazané a některé ostré, může trpět astigmatismem. Stoprocentní jistotu budete mít však až po vyšetření u očního specialisty - přístrojem nazývaným autorefraktometr.


zjištění astigmatismu
     Sledujte půlkruh ze vzdálenosti 1 - 2 m.


A B C D E F G H I K M O P R S T U Z