3+
0

Dk/t

- zkratka pro propustnost pro kyslíkA B C D E F G H I K M O P R S T U Z