Zrcadlová úprava ke slunečním čočkám ZEISS Sun do 31.8. jako dárek. Objednat se na výběr zrcadel >> Zrcadlová úprava k čočkám ZEISS Sun jako dárek. Objednat se na výběr zrcadel >>
3+
0

Hypoxie

oko kyslík potřebuje
  Oko je na kyslíku závislé.

Hypoxii můžeme definovat jako nedostatek kyslíku pro organismus. My toto slovo vztahujeme na oči a především rohovku. Pokud k očím není přiváděno dostatečné množství kyslíku, správný rohovkový metabolismus je ohrožen. Proto se při výběru kontaktních čoček klade tak velký důraz na propustnost kyslíku.

Narušení metabolismu může vést ke vzniku edému. Dojde k nahromadění bílých krvinek uvnitř rohovky a v důsledku osychání kontaktní čočky i k částečným neovaskularizacím rohovky, a tím narušení samotného vidění.
Související pojmy


A B C D E F G H I K M O P R S T U Z