3+
0
0

Slzný film

Slzný film můžeme pozorovat na povrchu rohovky jako vodní vrstvu ochraňující oko před okolními vlivy. Je však také důležitý pro zajištění správné funkce oka a při mrkání umožňuje snadný pohyb víček.

Jak již název napovídá, slzný film je tvořen ze slz, jež se při každém mrknutí rovnoměrně rozptýlí po oku. Mrkání je pro obnovu slzného filmu nesmírně důležité, protože ten se během dne neustále vypařuje. Slzný film je také klíčový pro kontaktní čočky. Ty jsou na něm usazeny a takzvaně na něm „plavou”. Pokud máme slzného filmu nedostatek nebo jeho kvalita nedostačuje, pociťujeme suchost a čočku můžeme v oku nepříjemně cítit. Běžně by nám měly ulevit zvlhčující oční kapky, avšak může se jednat i o závažnější problém a tím je syndrom suchého oka.

Pokud je naše frekvence mrkání snížena, slzný film vysychá. Nejčastějším případem je například čtení, práce na počítači, sledování televize apod.

Silikon-hydrogelové kontaktní čočky 3. generace.
                                                     Popis vrstev slzného filmu.
A B C D E F G H I K M O P R S T U Z