3+
0
0

Smáčivost kontaktní čočky

Smáčivost kontaktní čočky.
          Smáčivost čočky je důležitá.

Obecně platí, že čím vyšší smáčivost čoček, tím vyšší pohodlí při jejich nošení. Jde o úhel, který je svírán mezi slzným filmem a kontaktní čočkou tam, kde se přímo dotýkají.

Kontaktní čočka „plave” na slzném filmu a dobrá smáčivost zaručuje její správné přilnutí. V ideálním případě se čočka oka totiž vůbec nedotýká.

Jak poznat kvalitní smáčivost?

Optimální smáčivost činí 30°, díky čemuž je čočka obtékána jemnou vrstvou slzného filmu. Smáčivost však můžete také ovlivnit používáním různých roztoků a kapek.

A B C D E F G H I K M O P R S T U Z