3+
0
0

Zornice

- panenka
- pupila
- zřítelnice

Kde se nachází zornice.
          Zornice je "díra" do oka.

Kruhovitý otvor v duhovce, jež do oka propouští paprsky světla přes oční komoru a čočku – to je zornice. Na první pohled má zornice černé zbarvení - to je způsobeno světlem, které je absorbováno přímo tkání uvnitř oka.

Velikost zornice se odvíjí od duhovky, která reaguje na světlo. Snaží se regulovat množství procházejícího světla tak, že se zúží nebo rozšíří. Čím je více světla v okolí, tím je zornice užší a čím méně světla, tím je zornice naopak širší. Díky tomu nedochází k přílišnému oslnění. Zornice mění svou velikost reflexně, rozšíření zajišťuje její rozvěrač a zúžení zase svěrač. Změnu velikosti zornice mohou také ovlivňovat stres, drogy, alkohol apod.

Související pojmy


A B C D E F G H I K M O P R S T U Z