3+
0

Optická mohutnost

Optická mohutnost má jednotku s názvem dioptrie.

Optická mohutnost je veličina, která udává zakřivenost čočky (optické plochy). Vypočítá se jako převrácená hodnota poloměru křivosti.

Související pojmy


A B C D E F G H I K M O P R S T U Z