3+
0

Dioptrie

dioptrie zjišťujeme pomocí optotypu
    S pomocí optotypu určí lékař dioptrie.

Dioptrie je číslo - jednotka, která udává schopnost oka lomit paprsky světla. Jedná se o tzv. převrácenou hodnotu ohniskové vzdálenosti. Pokud má čočka ohniskovou vzdálenost 1 metr, má optickou mohutnost 1 dioptrii. Čím vyšší dioptrie máte, tím hůře vidíte.

Dioptrie plus nebo mínus?

Na obalové krabičce kontaktních čoček najdete údaj o dioptrii pod značkou PWR, D nebo Dpt. Následuje číslo, které nabývá hodnot po 0,25. Před číslem je vždy znaménko dioptrie + nebo -. Plus dioptrie je většinou pro vidění do blízka a značí dalekozrakost a mínus dioptrie je pro vidění na dálku a značí krátkozrakost.

Dioptrie, kterou máte na brýlích, nemusí být stejná jako dioptrie pro kontaktní čočky. Zejména jedná-li se o dioptrie od ±4.00 a vyšší, je třeba speciální přepočet dioptrií.

Chci si nechat změřit dioptrie optometristou

A B C D E F G H I K M O P R S T U Z