3+
0
0

Optotyp

optotyp
    Optotyp pomáhá určit dioptrie.

Optotyp je pomůcka, se kterou se setkáte u očního lékaře nebo optometristy. Je to tabule se symboly, které jsou v jednotlivých řádcích stejně velké, ale řádky se velikostí liší - směrem dolů se zmenšují. Symboly mohou mít podobu písmen, číslic, obrázků nebo znaků. Velikost jednotlivých symbolů je závislá na vzdálenosti optotypu od oka vyšetřovaného.

Díky optotypu může specialista určit ostrost vašeho zraku. Vyšetřovaná osoba bez zrakové vady by měla znaky do určité velikosti bez větších problémů rozeznávat.

Jestliže se však na některém řádku optotypu vyšetřovaný zastaví a není schopen dále číst, následuje nasazení zkušebních brýlových obrub. Optometrista postupně přidává skla se silnějšími dioptriemi, dokud bezpečně nepřečtete všechny potřebné řádky. Střídavým zakrytím očí jsou tímto způsobem postupně určeny dioptrie na obě oči.
A B C D E F G H I K M O P R S T U Z